POST COVID-19 – BACK TO THE BASICS

Nie ma wątpliwości, że COVID-19 na zawsze zmienił obsługę gościa. Sposób, w jaki hotele działają i dostarczają doświadczeń swoim gościon, przejdzie szereg zmian i dostosowań, aby w dłuższej perspektywie stworzyć nową normę. Oprócz przestrzegania wszelkich wymagań rządowych i branżowych, hotele będą musiały uważnie przyjrzeć się temu, dlaczego podróżni mogą przyjeżdżać w ich okolice, czego szukają…