Guest Experience

„Ludzie mogą zapomnieć o tym, co powiedziałeś, mogą nawet zapomnieć o tym, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak sprawiłeś, że się czują”
Maya Angelou.

 1. WIĘŹ EMOCJONALNA Z KLIENTEM
 2. Model Biznesowy: Szczęśliwy Gość
 3. GOŚCIOLOGIA według Walta DISNEY‘A
 4. PRAWDZIWA GOŚCINNOŚĆ
 5. Savour vivre
  • Kompetencja
  • Kultura osobista
  • Wizerunek
  • Komunikacja
  • Empatia